PORADNIK FINANSOWY

www.finanse.naszastrona.pl

fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych) to osoby prawne których przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych od inwestorów (uczestników funduszu). Pieniądze wpłacane na konkretny fundusz przeliczane są na tzw. jednostki uczestnictwa odzwierciedlające udział w majątku funduszu.

Fundusze inwestycyjne lokują swoje aktywa w różne instrumenty finansowe (np. akcje, obligacje) w różnym stopniu i tym samym poszczególne fundusze różnią się między sobą poziomem ryzyka oraz horyzontem czasowym inwestycji.

Poradnik Finansowy © Płonka Krzysztof