PORADNIK FINANSOWY

www.finanse.naszastrona.pl

Gwarancja na depozyty bankowe - co to takiego?

Wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedna osobę traktowane sa jako jeden depozyt i wypłacane są w przypadku upadku banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zgodnie ze znowelizowaną w dniu 23 pazdziernika 2008 r. Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 209, poz. 1315) gwarancją BFG w odniesieniu do jednego Klienta objęte są środki do równowartości 50000 euro).

Do środków ulokowanych w banku jako depozyt zaliczają się wszystkie Twoje środki niezależnie od rodzaju rachunku (np. konto osobiste + lokata łącznie).

Poradnik Finansowy © Płonka Krzysztof