PORADNIK FINANSOWY

www.finanse.naszastrona.pl

Który rodzaj inwestycji wybrać?

Jeśli chcesz mieć bezpieczną inwestycję o gwarantownym zysku to wybierz lokatę. Dla lokaty o stałym oprocentowaniu możesz dokładnie wyliczyć zysk osiągnięty po jej zakończeniu, a dla lokaty o zmiennym oprocentowaniu może się on delikatnie zmienić ale co by nie było to na pewno zarobisz.

Jeśli interesuje Ciebie możliwość osiągnięcia większego zysku niż w przypadku lokat zainteresuj się papierami wartościowymi, a dokładnie ich najpopularniejszym przedstawicielem - akcjami. Akcje umożliwiają osiąganie olbrzymich zysków jednak obarczone są także ogromym ryzykiem. Jest to raczej inwestycja długoterminowa (nawet rzędu wielu lat).

Pośrednim sposobem inwestowania są fundusze inwestycyjne. Wykupujesz jednostki uczestnictwa w danym funduszu a on obraca powierzonym mu kapitałem. Możesz zarówno zyskać jak i stracić. Jest to raczej inwestycja średnioterminowa. Jej zaletą jest powierzenie swoje kapitału osobom profesjonalnie sprawujących pieczę nad inwestycją i co za tym idzie brak konieczności przeprowadzania częstych analiz zachowań rynku, natomiast wadą jest na ogół mniejszy zysk w porównaniu do samodzielnego inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.

Podsumowując: chcesz mieć pewność inwestycji to wybierz lokatę, jeśli możesz poświęcić inwestycji sporo czasu i zaakceptować jej duże ryzyko wybierz akcje, natomiast jeśli możesz zaakceptować ryzyko ale nie chcesz lub nie możesz poświęcić inwestycji czasu to wybierz fundusze inwestycyjne.

Poradnik Finansowy © Płonka Krzysztof