PORADNIK FINANSOWY

www.finanse.naszastrona.pl

konto osobiste

Konto osobiste to produkt umożliwiający zapis operacji finansowych pomiędzy bankiem a osobą fizyczną pomiędzy którymi podpisywana jest umowa cywilnoprawna. Zapisy w umowie reguluje kodeks cywilny oraz prawo bankowe.

Poza właścicielem mogą być także inne osoby korzystające z tego samego konta: współwłaściciele (np. małżonek) i pełnomocnicy (np. dziecko).

Inne często spotykane nazwy konta osobistego: konto bieżące, rachunek bieżący, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bankowy.

Przy wyborze konta osobistego należy zwrócić szczególną uwagę na koszty jego prowadzenia gdyż jest to podstawowy rodzaj konta, w szczególności na miesięczne opłaty za jego prowadzenie, posiadanie kart i przelewy.

Jeśli jeszcze nie posiadasz konta osobistego to pomyśl jakie zalety osiągniesz zakładając je. Nie musisz nosić ze sobą gotówki (brak narażnia jej na stratę) i możesz płacić kartą wydawaną do konta dokładnie tyle ile wynosi rachunek (bez zastanawiania się o wysokość napiwku).

Posiadanie konta osobistego bardzo często jest wymogiem korzystania z dodatkowych usług bankowych, np. konto maklerskie, lokata, jednostki funduszy inwestycyjnych.

Poradnik Finansowy © Płonka Krzysztof